ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018. január 1-től visszavonásig.

A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak.

Megrendelés esetén a szerződéskötés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 4. § (10) bekezdése alapján történik meg. A szerződés a megrendelő űrlap kitöltésével és a „megrendelem” gombra kattintással jön létre.

A szerződés Ruppert Endre EV (adószám: 66668912142, székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B) vagy Ruppert Endréné EV (adószám: 57542360142, székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos Király útja 37/B) és a megrendelő között kerül megkötésre.

A megrendeléseket a weboldalhoz kapcsolt űrlapokon lehet elindítani és a hozzákapcsolt bankkártyás (vagy bizonyos esetekben átutalásos) fizetéssel lehet kiegyenlíteni.

A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki az ön számláját. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapja meg.

A megrendelések elküldésével tudomásul veszed, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a előadás-sorozat/konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíted a szerződéstől való elállási jogodat.

Konzultáció lemondása

A konzultációk a tanácsadótól felkészülést igényelnek, ezért lemondás esetén kizárólag a munkadíjjal csökkentett értéket áll módunkban visszatéríteni.

Melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: * A megrendelő(k) neve: A megrendelő(k) címe: A megrendelő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: